GRATIS
INTAKE

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.cmstool.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel BAS Bootcamp And Sports met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BAS Bootcamp And Sports niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. BAS Bootcamp And Sports garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van BAS Bootcamp And Sports via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. BAS Bootcamp And Sports wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer BAS Bootcamp And Sports links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door BAS Bootcamp And Sports worden aanbevolen. BAS Bootcamp And Sports aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door BAS Bootcamp And Sports niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
BAS Bootcamp And Sports behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BAS Bootcamp And Sports of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
BAS Bootcamp And Sports behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

MENTAAL
& FYSIEK
STERKER

We gaan er samen voor zorgen dat je fitter en gezonder wordt.

MEER INFORMATIE
Geplaatst op 2020-10-23

Nu Yoga bij BAS Bootcamp And Sports

Nieuw! BAS Bootcamp heeft nu ook Yoga! Ben jij op zoek naar een plek waar ...

Geplaatst op 2020-10-23

Gratis Kennismaking

Ervaar BAS Bootcamp And Sports nu met de Gratis Kennismakingsles BAS ...

Geplaatst op 2019-11-19

Nieuwe Website

Goed nieuws! Onze website is vernieuwd! Neem een kijkje en laat vooral weten ...